Miks ja kuidas me tuleohutusega tegeleme?

Sinu jaoks on tuleohutus üks mure kümnest, sajast, tuhandest. Meie jaoks on tuleohutus kõige tähtsam! KÕIGE TÄHTSAM! Punkt.

Meist enamiku jaoks on tuleohutus hobi ja töö ühes. Me usume sellesse, mida teeme. Olles seisnud tulekahjudele ja tulesurmadele aastate jooksul korduvalt lähemal kui enamik inimesi, ei saa me suhtuda enda töösse teisiti, kui teadmisega, et tulekahju juhtub juba homme ja et see tulekahju on kõige hullem, mida eal nähtud!

Juba homme läheb Sul vaja teadmist, kuidas tulekahju korral tegutseda ja kuidas kasutada tulekustutit. Juba homme on oluline, et automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem töötaks, et sprinklerpeadest pihustuks vett, et suitsuluugid avaneksid ja et tuletõkkeläbiviikudes kasutatavad tuletõkkematerjalid takistaksid ka päriselt tule levimist.

Selliselt on meie töö lihtne ja selge!

Mida me ootame enda kliendilt ehk mida me tahame teha ja mida mitte?

Lugesid läbi vastuse eelmisele küsimusele? Kui vastus on jah, siis ei tule Sulle üllatusena ka see, et me ei tahaks teha asju lihtsalt kuidagimoodi - odavalt, kiirelt ja "linnukese" pärast. Nagu öeldud - tuleohutus on Sinu jaoks üks mure mitmest ja Sa ei pea olema fanaatik. Küll aga eeldame, et Sinu soov on asjad teha ära nõuetekohaselt ja hästi. Et Sulle läheb korda enda, lähedaste, töötajate ja külastajate elu. 


Tuletark