Mis on ehitise audit?

Ehitise tuleohutusaudit hõlmab kõiki või mõnda neid ehitusseadustikust tulenevaid valdkondi:

  • Konstruktsioonide ja üldehituslik audit
  • Hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sealhulgas katla - (välja arvatud elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi audit
  • Hoone- ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni auditi tegemine
  • Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni , sealhulgas pumpla, puhasti ja muu seotud rajatise auditi tegemine
  • Hoone arhitektuurse osa nõuetele vastavuse auditi tegemine 

Millal seda vaja läheb?

Ehitise auditi vajadus, mida nõuab Päästeamet või kohalik omavalitsus, ilmneb tavaliselt kasutusloa taotlemise käigus ning enamasti järgmistel juhtudel:

  • Ehitise tuleohutuses ei ole Päästeametil võimalik veenduda, kuna puudub ehitamise aluseks olev projekt ja ehitusdokumentatsioon või mõlemad
  • Ehitise kasutusviisi ja/või kasutusotstarbe muutmisel tuleb hinnata, kas uus tegevus antud ehitises on lubatav

Kes võib teha?

Ehitise auditit võib teha 6. taseme tuleohutusekspert ning ettevõttel peak solema registreering Majandustegevuse Registris. Meie vastavad pädevused leiad, kui klikkad: