Ehitusprojekti audit on võimalus objektiivselt hinnata, kas projektis kavandatud tuleohutuslahendused on piisavad, parimad, nõuetega vastavuses, majanduslikult mõistlikemad jne – sõltuvalt lähteülesandest. 

Mis võiks olla Sinu võit ehitusprojekti tuleohutusauditi tellimisel, võid lugeda SIIT.