Mis on küttesüsteemi ekspertiis?

Selle käigus antakse hinnang küttesüsteemi (kütteseade, ühenduslõõr, korsten) tuleohutusele. Mida üks küttesüsteemi ekspertiis peaks sisaldama ja kuidas seda vormistada, saab teada Päästeameti kodulehelt, klikates järgmisele lingile ja valides vastava juhendi "Küttesüsteemide tuleohutus".

Millal seda vaja on?

Küttesüsteemi ekspertiis on vajalik juhul, kui on soovitakse veenduda küttesüsteemi tuleohutuses. Praktika näitab, et tavaliselt tekib see vajadus seoses hoonele kasutusloa taotlemisega. On aga ka juhtumeid, kus vajadus tuleneb inimese enda soovist veenduda, kas kütteseade on tuleohutu.

Kes võib teha?

Küttesüsteemi ekspertiisi võib teha 6. taseme tuleohutusekspert ning ettevõttel peaks olema registreering Majandustegevuse Registris. Meie vastavad pädevused leiad, kui klikkad: