Tuleohutusekspertiis on üldine nimetus meie pakutavale teenusele, kus oleme valmis sõltuvalt lähteülesandest andma eksperthinnangu üksikule tuleohutusalasele küsimusele. Näiteks riigihangetes, kohtuvaidlustes, kindlustusjuhtumite korral.