Asendiplaan võiks olla tuleohutusalase dokumentatsiooni üks osa, mis kirjeldab territooriumile sisenemise teid, võimalikke veevõtukohti, evakuatsiooni kogunemiskohta jms.