Mis on kirjalik tuleohutuskorraldus?

Kirjalikus tuleohutuskorralduses lepitakse kokku, kes ja millise tuleohutusvaldkonna eest ettevõttes vastutab. Kahjuks on see mõnikord tähendanud dokumenti, mille sisuks on ei rohkem ega vähem, kui 

„Tuleohutuse eest vastutab Aksel Popsel“ 

Kas Aksel ikka teab, mille eest ta vastutab ja kas ettevõtte juht saab olla kindel, et tuleohutusega tegeldakse? Vaevalt. 

Hea kirjalik tuleohutuskorraldus on midagi palju põhjalikumat ning see on üks korralik abivahend selleks, et tuleohutusega tegelemine oleks põhjalik, kuid sealjuures lihtne. 

Millal on see vajalik?

Dokument on nõutav vähemalt neis hoonetes, mis on enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega, kuid pea meeles, et enesekontrolli kui järjepidevat tegevust peavad tegema kõik asutused. Uuri järele!