Millal on nõutud?

Põlevmaterjali ladustamise plaan on nõutud juhul, kui territooriumil ladustatakse enam kui 1000 m3 põlevmaterjale. 

Mis see on?

Plaan kirjeldab põlevmaterjalide liike, koguseid, ohutuskujasid jne. Kuid veelgi olulisem, see on võimalus korraldada ja jälgida süsteemselt territooriumil oleva põlevmaterjali ohutut ladustamist.