Töötajat tuleb tuleohutusalaselt juhendada kohe tööle asumisel, mitte kuu, kahe või poole aasta pärast. See on asutuse juhi kohustus, kuid meie saame aidata.